โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ 'สัญญาบัตร' 9,890 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ 'สัญญาบัตร' 9,890 ราย
12 มีนาคม 2562
7,091

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ "สัญญาบัตร" 9,890 ราย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 5 ข ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 9,890 ราย ดังนี้

1552377350_police

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง