รถไฟสายบุญ หมายเลข 7/11

รถไฟสายบุญ หมายเลข 7/11
11 มีนาคม 2562 | โดย ปริญญ์
4,843

เมื่อการทำบุญไม่ได้หยุดอยู่แค่การไปวัดหรือตักบาตรหน้าบ้าน ในยุคที่ทุกสิ่งอย่างต้องใส่กิมมิกเข้าไป จะทำบุญทั้งทีต้องมีสีสัน

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ซึ่งเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ต่อยอดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ‘รถไฟสายบุญ’ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเข้าวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีร่วมกัน เช่นเดียวกับพุทธปัญญาชมรม, ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม

บัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ รองประธานพุทธปัญญาชมรมและที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ มีแนวคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือทำอย่างไรที่จะให้คนของเราเป็นคนเก่งและดีในคนเดียวกัน ซึ่งคนเก่งเราก็หาได้ไม่ยาก คนดีเราก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน เพียงแต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความดีออกมาหรือเปล่า นอกเหนือจากความดีที่ติดตัวพนักงานมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็มาเสริมให้เขาคงความดีนั้นต่อไป

53819580_2192769347448532_75244056044634112_o

ในขณะที่เขาเป็นพนักงานของเรา เราก็ได้อบรมและปลูกฝังให้พนักงานอยุ่ 2-3 เรื่อง เรื่องแรกก็คือการที่เราจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งอันนี้เราจัดมาปีนี้เป็นปีที่ 22 ซึ่งทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ใน 1 เดือนจะมี 3 สัปดาห์ ที่เรานิมนต์พระคุณเจ้าที่เป็นพระจากที่ต่างๆ ที่เราเคารพนับถือให้ท่านมาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟังทุกวันศุกร์ช่วงเที่ยงและหนึ่งสัปดาห์ของเดือนเราจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกันนอกเหนือจากพนักงานของเราแล้วเราก็ถือโอกาสเชิญ ประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน”

นอกเหนือจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นี้แล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเรียกว่าธรรมศึกษาซึ่งได้ดำเนินการกันมาแล้ว 17 ปี โดยซีพี ออลล์ ได้ติดต่อขออนุญาตให้ใช้สถานที่ของบริษัทเป็นสถานที่สำหรับสอบนักธรรม ตั้งแต่นั้นมาก็เชิญชวนให้พนักงานของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกเราก็ปลูกฝังมาเรื่อยๆ จนตอนนี้มีพนักงานได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาแล้วจำนวน 13,500 คน

“กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเราก็จะยังคงดำเนินโครงการนี้ตลอดไป อีกกิจกรรมที่เราส่งเสริมมาในช่วงหลังๆ ไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันเข้าพรรษาเราจะจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญชวนให้พนักงานไปร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เนื่องจากว่าซีพีออลล์ของเรามีชมรมของพนักงานอยู่หลายชมรมสองในสิบชมรมคือพุทธปัญญาชมรมอีกชมรมคือจิตสาธารณะ อย่างวันนี้เรามีพนักงานทั้ง 2 ชมรมรวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเริ่มจากการมาเข้าวัดฟังธรรมถวายสังฆทานให้กับทางวัดแล้วจากนั้นเราได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณลานวัดเพื่อให้วัดมีความสะอาดสวยงามครับ”

53317837_2192769010781899_5128492926279614464_o

พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับเป็นการทำบุญร่วมกันและเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม ตามปณิธานของบริษัทที่ว่า ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน’

ด้าน พิเชษฐ์ รุ่งวิทย์วทัญญู พนักงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ (ครอบครัว) เล่าว่า “ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณดำริของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ได้นำกิจกรรมเหล่านี้เข้าสู่องค์กรของเราโดยที่องค์กรของเราไม่ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามุ่งที่จะคืนกำไรให้กับสังคมและให้พนักงานขององค์กรมีจิตสำนึกให้มีความคิดในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมจิตใจของพนักงานให้บริสุทธิ์ ทำให้พนักงานได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครั้งนี้

53486533_2192769034115230_5892968998701629440_o

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่องค์กรและพนักงานได้ทำมาตลอดในส่วนของตัวผมเองเป็นคณะทำงานพุทธปัญญาชมรมมากกว่า 10 ปีแล้วเช่นกัน ฉะนั้นสิ่งที่ทางบริษัทปรารถนาคือให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ที่องค์กรได้รเริ่มโครงการ ในส่วนของครอบครัวผมเองไม่ว่าจะบริษัทจะจัดกิจกรรมที่ไหนก็จะชวนลูกๆ หลานๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ครั้งไม่เคยขาดเลยสักครั้งเดียวเพราะตัวผมเองพยายามปลูกฝังให้ลูกๆ ได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมและทำกิจกรรมทุกวันสำคัญมาตลอด เพื่อให้พนักงานได้มีสมาธิได้มีกิจกรรมทำนอกเหนือจากการเรียนอีกทั้งเขายังได้เรียนรู้การให้การแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยครับ”

  นอกจากการทำบุญและกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว พนักงานยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการเดินทางโดยรถไฟผ่านกลางตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลองอันมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สร้างความสุข ความสามัคคีในกลุ่มพนักงานทำให้องค์กรเติบโตต่อเนื่องและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

53489125_2192769154115218_4885765856023281664_o

53421313_2192769194115214_4502906685936893952_o

53619734_2192769127448554_545560287969804288_o

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง