กรมอนามัย รุดนำ 9 ประเทศชื่นชมไทย 1 ใน 6 เป้าหมายโลกด้านโภชนาการ

กรมอนามัย รุดนำ 9 ประเทศชื่นชมไทย 1 ใน 6 เป้าหมายโลกด้านโภชนาการ
8 มีนาคม 2562
1,944

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำทีมนักโภชนาการและบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ศึกษาดูการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระดับประชาคมอาเซียนครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้นำผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา บรูไน พม่า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย 6 เดือน – 5 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการต้นแบบการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  โดยในส่วนของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรีนั้น ทีมผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ศึกษาดูงานการจัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กการตรวจเลือด คัดกรองภาวะซีดในเด็กอายุ 6 - 9 เดือน และระบบข้อมูลบันทึกการจ่ายยา ซึ่งผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวโน้มลดลง

“สำหรับการศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมอนามัยได้เลือกโรงงานเดลต้า ซึ่งเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยการส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้บริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ เลือด ตับ และโฟเลทสูง รวมถึงการบริโภคผักผลไม้ ทั้งยังส่งเสริมให้โรงอาหารจำหน่ายอาหารที่มีธาตุเหล็กและโฟเลท พร้อมผักฟรี เพื่อให้พนักงานได้รับธาตุเหล็กและโฟเลทอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้เสริมวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์เป็น 1 ใน 6 ของเป้าหมายโลกด้านโภชนาการ  ซึ่งจากผลตรวจสุขภาพประจำปีเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2561 พบว่าพนักงานกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์มีภาวะโลหิตจางลดลง และอัตราการเจ็บป่วยลดลงด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายที่จะขยายสถานประกอบการแห่งใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีโภชนาการที่ดี มีการบริโภคผักผลไม้และอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เน้นอาหารที่อุดมธาตุเหล็กและโฟเลทร่วมกับเสริมวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ควบคู่กับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อให้มีน้ำหนักตัวปกติ เหมาะสมกับช่วงการเจริญพันธุ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว ยังสามารถลดความเสี่ยงพิการแต่กำเนิด นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย แม่มีโภชนาการที่ดี ลูกแข็งแรงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างรู้สึกชื่นชมทุกสถานประกอบการที่เห็นความสำคัญและดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัยในการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง