เปิดนิทรรศการ 'วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา'

เปิดนิทรรศการ 'วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา'
3 มีนาคม 2562
3,832

กรมศิลปากร เปิดนิทรรศการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันนี้ (3 มี.ค.62) เวลา 14.12 น. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร และคุณใหม่ - สิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะ ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวเปิดงานดังกล่าว

นายอรุณศักดิ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการว่า พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญ เคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศทางเหนือของสนามหลวง อาคารสิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในฐานพระมรดกศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ

จึงจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ‘วังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลา’ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยและมุขกระสัน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร ผ่านสื่อรูปแบบงานศิลปากรรมร่วมสมัยเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันเข้าใจประวัติศาสตรยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ ‘นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน’ โดยคุณใหม่- สิริกิติยา เจนเซน ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการดังกล่าว เปิดเผยว่า การจัดครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการวังน่านิมิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ ตั้งใจให้ผู้ชมเชื่อมโยงเข้าถึงกับอดีตมากขึ้น จึงเชิญ 13 ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินร่วมสมัย อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ กวี นักร้องประสานเสียง นักออกแบบสิ่งทอ เชฟ ประติมากร สถาปนิกนักดนตรี ร่วมกันสืบค้น ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ นำมาสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์ ในด้านการแสดง วงเสวนาและอาหารมื้อพิเศษจากตำรับเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 19 ในรูปแบบ Chef’s Table โดยจัดแสดงที่มุขกระสัน (ด้านหน้าพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถชมทั้งสองนิทรรศการนี้ ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. - 28 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. -16.00 น. เว้นวันจันทร์ วันอังคารและวันนักขัตฤกษ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง