'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ 'วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา'

'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ 'วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา'
2 มีนาคม 2562
2,677

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.62 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณสิริกิติยา เจนเซน ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล ผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัยจากมิติและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการนำผู้คนในยุคปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมการจัด

9444429943514

นิทรรศการฯ ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ “วังน่านิมิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นิทรรศการ “นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” เป็นนิทรรศการแนวทดลองที่ผสานมุมมองของศิลปินร่วมสมัย 7 คน ได้แก่ ปรัชญา พิณทอง , อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ , นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ , ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช , ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์ , ออน คาวารา , หยัง โว มาร่วมสร้างบทสนทนากับพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งขยายขอบเขตการจัดแสดงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักดนตรี นักผังเมือง สถาปนิก นักพฤกษศาสตร์ นักออกแบบ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ มาร่วมนำเสนอผลงาน แสดงมุมมองและแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ ประกอบกับการนำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก “นิทรรศการวังน่านิมิต” กลับมานำเสนออีกครั้ง

9444429860361 (1)

นิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) เปิดให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง