มหาสังฆนิบาตแห่งวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆปูรณมีบูชา ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

มหาสังฆนิบาตแห่งวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆปูรณมีบูชา ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
20 กุมภาพันธ์ 2562
7,646

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน ๓ ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๙.๓๐ น.  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำคณะสงฆ์ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๖ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จำนวน ๒๕๐ รูป / คน เวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา โดยมีพุทธศาสนิกชน คณะผู้แสวงบุญจำนวนกว่า ๒๕๐ คน ร่วมเวียนเทียน

 

 

               มหาสังฆนิบาตแห่งวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆปูรณมีบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

               โดยในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

 และในวันนี้ตรงกับวันที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร และตรัสกับพระอานนท์ว่าอีก ๓ เดือน "เราตถาคตจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินารา" หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ยังเหลือพระบรมสารีริกธาตุให้เหลือเป็นพุทธานุสสติ กุสินาราจึงถือเป็นที่กำเนิดพระบรมสารีริกธาตุ เจ้ามัลลกษัตริย์ได้จัดพิธีสมโภชอย่างสมพระเกียรติตลอด ๗ วัน ๗ คืน โดยจัดขบวนอห่รอบพระนครก่อนจะมอบให้กับราชาน้อยใหญ่ จาก ๘ พระนคร อัญเชิญไปสักการะยังมาตุภูมิของตน มัลลกษัตริยืสร้างพีะมหาเจดีย์ด้วยทอง และทุกปีจัดพิธีสมโภชอย่างมโหฬาร เป็นที่ชุมนุมของพุทธสาวก องค์พระอรหันต์ และมหาชนทั้งหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสงฆ์นานาชาติเมืองกุสินาราสวดมนต์เวียนเทียนในวันมาฆบูชา

 

 

 

 

 

 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์)

 

 

 

               ที่ มหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา นำพระสงฆ์นานาชาติเมืองกุสินารา ซึ่งมี เวียดนาม ศรีลังกา จีน พม่า ไทย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน กว่า ๓๕๐ รูป / คน ในการนี้ คณะสงฆ์ไทย นำโดยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อสันติภาพโลก ด้วย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: