'เพื่อนไทย' หนักสุด กกต. ไม่รับรอง 153 คน

'เพื่อนไทย' หนักสุด กกต. ไม่รับรอง 153 คน
19 กุมภาพันธ์ 2562
2,237

กกต. รับรองผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขต 10,792 ราย ไม่รับรอง 389 รายชื่อใน 55 พรรคการเมือง "เพื่อนไทย" โดนหนักสุด 153 คน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รวบรวมผลการประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. จากพรรคการเมืองทั้งสิ้น 81 พรรค จำนวน 11,181 คน ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อแล้วนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา

โดยเป็นการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครจำนวน 10,792 คน ไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 389 คน ใน 55 พรรคการเมือง โดยแยกเป็นผู้สมัครจาก พรรคเพื่อนไทย 153 คน , มหาชน 20 คน , เศรษฐกิจใหม่ 16 คน , แทนคุณแผ่นดิน 14 คน , ครูไทยเพื่อประชาชน 12 คน , ประชาชาติ 11 คน , เพื่อแผ่นดิน 10 คน , เพื่อชาติ 10 คน , พลังท้องถิ่นไท 9 คน , ประชาชนปฏิรูป 8 คน , พลังปวงชนไทย 8 คน , พลังประชาธิปไตย 7 คน , ประชากรไทย 7 คน

เสรีรวมไทย 6 คน , รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 6 คน , รวมพลังประชาชาติไทย 6 คน , พลังชาติไทย 5 คน , ประชาภิวัฒน์ 5 คน , ประชาไทย 5 คน , พลเมืองไทย 4 คน , ประชาธรรมไทย 4 คน , พลังไทยสร้างชาติ 4 คน , ชาติพัฒนา 4 คน , ไทยรักธรรม 4 คน , พลังไทยรักไทย 4 คน , ไทยศรีวิไลย์ 3 คน , พลังแรงงานไทย 3 คน , ผึ้งหลวง 3 คน , พลังสังคม 3 คน , พรรคกลาง 2 คน , สยามพัฒนา 2 คน , ประชาธิปไตยใหม่ 2 คน , ภูมิใจไทย 2 คน , ความหวังใหม่ 2 คน , พลังประชารัฐ 2 คน , พลังธรรมใหม่ 2 คน , อนาคตใหม่ 2 คน , คนงานไทย 2 คน

ประชานิยม 1 คน , ถิ่นกาขาวชาววิไล 1 คน , สังคมประชาธิปไตยไทย 1 คน , พลังครูไทย 1 คน , เพื่อธรรม 1 คน , เพื่อคนไทย 1 คน , ไทยรักษาชาติ 1 คน , ประชาธิปัตย์ 1 คน , พลังไทยรักชาติ 1 คน , รักท้องถิ่นไทย 1 คน , พลังคนกีฬา 1 คน , พลังรัก 1 คน , ภราดรภาพ 1 คน , แผ่นดินธรรม 1 คน , ภูมิพลังเกษตรกรไทย 1 คน , ภาคีเครือข่ายไทย 1 คน , พลังศรัทธา 1 คน

ส่วนการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ 77 พรรคการเมืองส่งสมัคร จำนวน 2,917 คน โดย กกต. ประกาศรับรอง 2,810 คน โดยไม่รับรอง 107 คน ประกอบด้วย พรรคกรีน 3 คน , ครูไทยเพื่อประชาชน 5 คน , ชาติไทยพัฒนา 1 คน , แทนคุณแผ่นดิน4 คน , ไทยธรรม 1 คน , ไทรักธรรม 1 คน , ประชากรไทย 3 คน , ประชาชนปฏิรูป 2 คน , ประชาชาติ 2 คน , ประชาไทย 1 คน , ประชาธรรมไทย 5 คน , ประชานิยม 1 คน , ประชาภิวัฒน์ 5 คน , ผึ้งหลวง 8 คน , พลังชาติไทย 1 คน , พลังท้องถิ่นไท 5 คน , พลังไทยรักไทย 2 คน , พลังธรรมใหม่ 1 คน , พลังประชาธิปไตย 2 คน , พลังปวงชนไทย 3 คน , พลังสังคม 1 คน , เพื่อชาติ 7 คน , เพื่อแผ่นดิน 1 คน , ภูมิใจไทย 6 คน , มหาชน 3 คน , รวมพลังประชาชาติไทย 10 คน , เศรษฐกิจใหม่ 9 คน , สังคมประชาธิปไตยไทย 1 คน , เสรีรวมไทย 2 คน , อนาคตใหม่ 3 คน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักงาน กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศว่าในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สมัครในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคที่สำนักงานส่งรายชื่อไปจำนวน 255 คน ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากหลักฐาน 3 รายการ ที่ผู้สมัครนำมายื่นประกอบการสมัคร คือ สำเนาใบสมัครเป็นสมาชิกพรรค สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงพรรค สำเนาหลักฐานการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองเดิม หากมีให้พิจารณารับสมัคร ทำให้ยอดผู้สมัครในส่วนนี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์และได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัคร ดังนั้น ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อทั้ง 389 คน ส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีการเป็นสมาชิกซ้ำซ้อน สังกัดพรรคไม่ครบ 90 วัน พรรคไม่มีการตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ และเข้าลักษณะต้องห้ามในการสมัครกรณีอื่น

ขณะเดียวกันพบว่าในกรุ๊ปไลน์ที่ กกต. ตั้งขึ้นเป็นช่องทางติดต่อกับพรรคการเมือง ได้มีตัวแทนพรรคการเมืองได้สอบถามขอความชัดเจนว่า กรณีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศชื่อ กกต. จะคืนค่าสมัคร 10,000 บาท หรือไม่ รวมทั้งหากที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามที่ กกต. ไม่ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัคร กกต. จะดำเนินคดีกับผู้สมัครและหัวหน้าพรรค ตามมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัคร หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี หรือไม่ และมีวิธีการไหนที่ กกต. จะไม่ดำเนินการเอาผิดเนื่องจากบทลงโทษตามมาตรานี้รุนแรงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพียงประเด็นค่าสมัครจะไม่ได้รับคืนตามกฎหมายเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร นับตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. จนถึงเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา มียอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 1,830,711 ราย ส่วนนอกราชอาณาจักรมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 94,543 ราย ใน 67 ประเทศ 94 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งวันนี้ (19 ก.พ.) เป็นวันที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย โดยผู้ประสงค์ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน กกต. https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (SMART VOTE) ได้ถึงเวลา 24.00 น.แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง