ครม.แต่งตั้ง 'กมลศักดิ์' นั่งผอ.การท่าเรือฯคนใหม่

ครม.แต่งตั้ง 'กมลศักดิ์' นั่งผอ.การท่าเรือฯคนใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2562
554

ครม.เห็นชอบตั้ง “กมลศักดิ์” นั่งเก้าอี้ ผอ.การท่าเรือฯ คนใหม่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ก.พ.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 300,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้าจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการลงนามสัญญาจ้างต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560 คณะกรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ กทท.คนใหม่ แทนเรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ผอ.กทท.ได้ประกาศสรรหาและเสนอ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็น ผอ.กทท.คนใหม่ และที่ประชุมบอร์ด กทท.ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 และเจรจาผลตอบแทนและเสนอ สคร.ตามขั้นตอน ก่อนเสนอครม.อนุมัติ

อย่างไรก็ตาม การสรรหา ผอ.กทท.ใช้เวลากว่า 1 ปี โดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสและความขัดแย้ง รวมถึงมีใบสั่ง โดยเปิดรับสมัครถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2561 และมีการขยายเวลารับสมัครออกไปอีกระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 2561 - 11 เม.ย. 2561 โดยระบุว่าขยายเพื่อประโยชน์ต่อ กทท. ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน 3 คน ได้แก่ 1. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท.สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ 2. พล.ต.ภราดร จินดาลัทธ จากสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม (สตน.กห.) 3. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

การเปิดครั้งที่ ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561 มีผู้สมัคร 4 ราย โดยเป็นผู้สมัครเดิม 3 ราย และผู้สมัครใหม่ คือ นายปฏิมา จีระแพทย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC) โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: