ครม.ไฟเขียว 100 ล. ร่างระเบียบเงินทดรองจ่ายรักษาความมั่นคงประเทศกรณีฉุกเฉิน

 ครม.ไฟเขียว 100 ล. ร่างระเบียบเงินทดรองจ่ายรักษาความมั่นคงประเทศกรณีฉุกเฉิน
18 กุมภาพันธ์ 2562
1,325

ครม.ไฟเขียว 100 ล. ร่างระเบียบเงินทดรองจ่ายรักษาความมั่นคงประเทศกรณีฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนอันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ และมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กองทัพบกเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ได้เฉพาะรายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง