จีนให้คำมั่นไทยเดินหน้าหนุนสันติภาพทะเลจีนใต้

จีนให้คำมั่นไทยเดินหน้าหนุนสันติภาพทะเลจีนใต้
18 กุมภาพันธ์ 2562
2,216

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้  เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล

กระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงการเยือนไทยของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.ที่จ.เชียงใหม่ตามคำเชิญของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศไทยว่า   ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันโดยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งทิศทางและประเด็นสำคัญ ๆ ในความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - จีน ในอนาคต

ในประเด็นทะเลจีนใต้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ระหว่างอาเซียน - จีน ที่กำลังดำเนินอยู่ และยินดีต่อพัฒนาการความสำเร็จโดยเฉพาะการเจรจาเพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ฉบับแรกร่วมกัน 

ในประเด็นดังกล่าว มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ย้ำกับฝ่ายไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายเช่นเดียวกับประเทศภาคีอื่น ๆ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UN Convention on the Law of Sea: UNCLOS) ปี 2525 ในการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้ตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว 

จีนจึงยึดมั่นในท่าทีดังกล่าวมาโดยตลอด และจะยืนหยัดในท่าทีนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังกล่าวย้ำว่า จีนจะคงความพยายามในการทำงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุดแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง