สนช.ผ่านร่าง กม. คุ้มครองแรงงานประมง

สนช.ผ่านร่าง กม. คุ้มครองแรงงานประมง

สนช. ผ่านร่าง กม. คุ้มครองแรงงานประมง เสียงเอกฉันท์ กำหนดเจ้าของเรือประมง ต้องจัดสวัสดิการขั้นต่อให้ลูกเรือ-ที่พัก-ความปลอดภัย พร้อมรับ อีก 2 ร่างพ.ร.บ.จาก ครม. ไว้พิจารณา