ยืนยัน 'สัมพันธ์' เหมาะสมนั่งเลขาธิการ กกอ.

ยืนยัน 'สัมพันธ์' เหมาะสมนั่งเลขาธิการ กกอ.
13 กุมภาพันธ์ 2562
1,552

รมว.ศธ. มอบนโยบายกกอ. เลิกติดกรอบเดิมๆ เดินหน้านำประเทศ ขณะที่ "นพ.อุดม" เผยเลือก "สัมพันธ์" นั่งเลขาธิการเหมาะสม ชี้เลือกคนให้ตรงกับงาน ด้าน "ประธานกกอ. ชุดใหม่" ระบุ กกอ.ชุดนี้จะทำงานเต็มความสามารถ โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (13 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ว่าที่เลขาธิการ กกอ.คนใหม่ เข้าร่วม ว่า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนเด็กลดลง เข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กกอ.ต้องคิดว่าจะนำประเทศไปในทิศทางไหนโดยต้องทำด้วยความรวดเร็ว ต้องปลดปล่อยไม่ติดในกรอบเดิมๆ

นพ.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้ต้องการให้ กกอ.มีอำนาจจริงๆ เพราะตามกฎหมายอำนาจนี้อยู่ที่ กกอ.ไม่ใช่ สกอ.เพราะ สกอ.เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกอ. และที่ผ่านมา กกอ.เองไม่ได้ลงมาจริงจัง ทำอย่างเต็มที่ จึงทำให้ดูเหมือน สกอ.ทำหน้าที่แทนทั้งเสนอเรื่องต่างๆ โดยมี กกอ.เป็นเพียงตรายาง ซึ่งกกอ.ชุดใหม่นี้ ไม่ต้องการให้เกิดอย่างนั้นอีกแล้ว เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ กกอ.ต้องไปทุ่มเทและคิดที่จะนำการอุดมศึกษาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ได้

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า สำหรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้ง ดร.สัมพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็น เลขาธิการ กกอ.คนใหม่นั้น เหตุผลที่เสนอ ดร.สัมพันธ์ เพราะต้องเลือกคนให้ตรงกับงานเนื่องจากงานที่ สกอ. ต้องเดินไปข้างหน้าตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องการคนที่มีความเข้าใจการอุดมศึกษาแท้จริง ดังนั้น พยายามเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด และเพื่อรองรับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะตั้งขึ้นในอนาคต โดย ดร.สัมพันธ์ มีประสบการณ์เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นอธิการบดี มมส ที่สำคัญไม่เคยมีข้อร้องเรียนและเป็นคนที่ไม่แข็งเกินไป ซึ่งงาน สกอ.เป็นงานที่ต้องประสานงานได้ทั้งภายใน สกอ.เองและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ ตามโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ มีผู้บริหารระดับ 11 เพียง 1คน คือ ตำแหน่งปลัดกระทรวงอุดมฯ แต่ขณะนี้มีแคนดิเดตที่เป็นซี 11 ถึง 2 คน ก็ไม่ได้เป็นประเด็น เพราะผู้ที่ได้ซี 11แล้วซีก็จะติดตัวไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยซีไม่ลดลงถึงแม้จะไปทำงานในตำแหน่งอื่น ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว โดยเจ้าตัวสามารถเลือกที่จะทำงานที่กระทรวงอุดมฯ หรือจะทำที่หน่วยงานอื่นก็ได้

นายประสาท สืบค้า ประธาน กกอ. กล่าวว่า รัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านให้นโยบายว่า กกอ.จะต้องบริหารเชิงรุกจะทำงานตั้งรับแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะการปรับระบบการศึกษาให้ทันสมัย ระบบรับรองวิทยฐานะต้องใจกว้าง วันนี้ประเทศต่างๆเปิดกว้างเรื่องการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ แต่ประเทศไทยยังติดอยู่ที่การกำหนดมาตรฐาน การรับรองคุณวุฒิที่ต้องเข้าเรียนในระบบชั้นเรียนเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องเดินหน้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ถึงแม้ว่า กกอ.ชุดนี้จะเข้ามาทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ปวารณาตัวว่าจะทำงานเต็มความสามารถและทำให้ดีที่สุด และยึดหลักการเป็นตัวของตัวเอง ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และจะแก้ปัญหาที่ติดขัดของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสร้างนโยบายเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายกระทรวงอุดมศึกษาฯ และเน้นให้ กกอ.มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะของประเทศได้ดีที่สุด


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: