กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ล่องใต้ขับเคลื่อนการออม สงขลา-พัทลุง

กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ล่องใต้ขับเคลื่อนการออม สงขลา-พัทลุง
12 กุมภาพันธ์ 2562
1,566

กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ล่องใต้ขับเคลื่อนการออม จังหวัดสงขลา พัทลุง

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย  จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ เป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมโดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดที่ 14 - 15  จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นจังหวัดที่ 14 และ 15 ในพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง นับเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมทั่วทุกพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ ตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและ กอช. ได้ร่วมกันวางทิศทางและกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการส่งเสริมวินัยการออม ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 1 ใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 จากการร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน โดยเห็นพ้องต้องกันในการให้ความรู้ด้านการออม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช.  โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ได้รับสวัสดิการเรื่องบำนาญที่จะได้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ และร่วมผลักดันการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นในพื้นที่ทั้ง 31 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ขับเคลื่อนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออม โดย กอช. ได้รับความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมความรู้ การวางแผนการเงินและตระหนักถึงการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี แก่ผู้นำในจังหวัดประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้นำทั้งหลายได้นำความรู้จากการประชุมไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับลูกบ้านหรือคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในยามแก่เฒ่า เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย โดยการลงพื้นที่ขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นจังหวัดที่ 14 และ 15 ในพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา และพัทลุง โดยครั้งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 13 จังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง เพื่อเป็นการขยายการรับรู้สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุ ให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

“สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. อายุระหว่าง 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีช่วงอายุ 15 – 60 ปี ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า    21 ล้านคนทั่วประเทศ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน   
                   
ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง