นิทรรศการ 'ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์' ครั้งที่ 35

นิทรรศการ 'ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์' ครั้งที่ 35
11 กุมภาพันธ์ 2562
2,487

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

ที่บริเวณลานชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ และนำชมการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ กล่าวว่า โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 เป็นการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งตระหนักถึงความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ให้มีการพัฒนายกระดับความสามารถ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้าวเข้าสู่ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหลัก และได้มีการจัดในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจนำไปพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยต่อไปได้

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีศิลปินส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 286 ราย รวมผลงานทั้งสิ้น 396 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินพิจารณาผลงานให้ศิลปินได้รับรางวัล จำนวน 10 ราย และพิจารณาคัดเลือกศิลปินรางวัลสนับสนุน จำนวน 9 ราย ผลงานคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจำนวนทั้งสิ้น 109 ชิ้น มีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: