ประเทศกำลังพัฒนา แข่งดุดึงเอฟดีไอ

ประเทศกำลังพัฒนา แข่งดุดึงเอฟดีไอ
11 กุมภาพันธ์ 2562
1,707

การลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) สำคัญกับเศรษฐกิจแต่ละประเทศมาก จึงไม่แปลกใจที่หลายประเทศทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาจะนำเครื่องมือต่างๆ มาดึงดูดการลงทุน ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถัด

เปิดเผยรายงานการลงทุนโลกของปี 2561 ระบุถึงรูปแบบเครื่องมือดึงดูดการลงทุนที่แต่ละประเทศนำมาใช้แข่งขันกันดึงเม็ดเงินลงทุนมีระดับความเข้มข้นต่างกัน โดย ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยจะใช้มาตรการดึงดูดการลงทุนที่เข้มข้นขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

อย่างไรก็ตาม พบว่ากว่า 60% ของเป้าหมายการดึงดูดการลงทุนจากทุกประเทศจะมุ่งไปที่ความต้องการให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาค การเลือกเฟ้นทุนที่แสดงถึงเป้าหมายที่ประเทศนั้นๆ ต้องการวางตำแหน่งประเทศให้อยู่ในโครงสร้างการผลิตแห่งภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งปันความรู้และนวัตกรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: