ชง 'ขรก.-เอกชน' ทำงานที่บ้านแก้ฝุ่น

ชง 'ขรก.-เอกชน' ทำงานที่บ้านแก้ฝุ่น
1 กุมภาพันธ์ 2562
1,790

"ปลัดทส." ชง "ขรก.-เอกชน" ทำงานที่บ้านแก้ฝุ่น จ่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย
1. มาตรการห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก
2. มาตรการเร่งรัดให้นำน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกว่า 10 พีพีเอ็ม (เทียบเท่า ยูโร 5) มาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
3. ให้หน่วยงานภาครัฐ พิจารณาการทำงานที่บ้านและขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน
4. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี
5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์และการบังคับใช้คำสั่งห้ามใช้

มาตรการระยะกลางและระยะยาว ประกอบด้วย

1.ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5)

2.ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6

3.ปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO Interim target-3

4.เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร ขสมก. ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ

5.ปรับปรุงวิธีการและ ระยะเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

6.ควบคุมการนำเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ และ 7.ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถยนต์ใช้งาน

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง