ปิดรับสมัคร กสม.มีชื่อรวม 32 ราย 'นักสิทธิ-ทูต-นักวิชาการ' แห่สมัครเพียบ

ปิดรับสมัคร กสม.มีชื่อรวม 32 ราย 'นักสิทธิ-ทูต-นักวิชาการ' แห่สมัครเพียบ
1 กุมภาพันธ์ 2562
3,787

ปิดรับสมัคร กสม. มีชื่อรวม 32 คน "นักสิทธิ-ทูต-นักวิชาการ" แห่สมัครเพียบ คาด "ปธ.สนช." วางมาตรฐาน ให้รัฐสภาหลังเลือกตั้ง เป็นผู้ลงมติเห็นชอบแทน สนช.ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพิ่มเติม จำนวน 5 คน ในวันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรรับสมัคร ว่ามีผู้ยื่นใบสมัครและถูกเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น 31 คน ได้แก่ 1.นายไพศาล สุวรรณรักษา อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์, 2.นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ กสม. ซึ่งถูกเสนอชื่อจากองค์กรเครือข่ายคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย จังหวัดพัทลุง, 3.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ, 4.นายสมนึก ตุ้มสุภาพ ทนายความอิสระ,5.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ทนายความ อาจารย์พิเศษสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, 6.นายศราวุฒิ ประทุมราช เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 7. น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 8. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),9. นายภูวดล วีรเวชพิสัย อดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กสม., 10. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NEWS 1

11. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , 12.นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 13.นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส, 14.นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 15.นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 16.นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน, 17.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

18.นายธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 19.นายกมลินทร์ พินิจภูวดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 20.นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารแอฟริกาใต้, กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน, 21.ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสิ่งแวดล้อม, 22. พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 23.นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 24.นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 25.น.ส.ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, 26.นายพงศ์จรัส รวยร่ำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

27.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, 28.นางเมธินี รัตรสาร รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), 29.นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, 30.นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ อดีตเลขาธิการ กสม., 31.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการปิดรับสมัครและเสนอชื่อดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาฯ จะนัดประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเสนอให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณาต่อไป ทั้งนี้การเปิดรับสมัครและให้เสนอเป็น กสม. ชื่อดังกล่าวถือเป็นจำนวนมากกว่าการรับสมัครในครั้งแรก โดยมีผู้ที่ทะยอยยื่นใบสมัคร หลังจากที่นายพรเพชร วิชิตชลลชัย ประธานสนช. ฐานะกรรมการสรรหาฯ ระบุว่าขั้นตอนการให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามกระบวนการลงมติเห็นชอบหลังจากที่กรรมการสรรหาเสนอชื่อ จะเป็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: