ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา
29 มกราคม 2562
2,343

ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา หวังเกิดความเป็นธรรมเหมาะสม

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาฉบับที่...พ.ศ... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสำคัญ คุ้มครองพยานหลักฐานให้เกิดความครอบคลุม และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทนิยามคำว่าพยานให้มีหมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาครอบคลุมไปยังผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองพยานให้มีอำนาจพกพาอาวุธ เพื่อคุ้มครองพยานรวมทั้งการย้ายที่อยู่การจัดหาและอำนวยความสะดวกให้กับพยานอีกด้วย

นายพุฒิพงษ์ กล่าวอีกว่า รวมถึงการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื่อนามสกุล ภาพ หรือ ข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวพยาน รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความใกล้ชิดกับพยาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนด

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลในการจัดทำกฎหมายลำดับรองกรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายระดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไปพิจารณาต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง