แนะผู้สมัครชิงส.ส.ขอคัดสำเนา แสดงรายการภาษีย้อนหลัง

แนะผู้สมัครชิงส.ส.ขอคัดสำเนา แสดงรายการภาษีย้อนหลัง
29 มกราคม 2562
1,750

"สรรพากร" แนะผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีย้อนหลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่ประสงค์จะขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) ย้อนหลัง 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง (ปีภาษี 2559 ปีภาษี 2560 และปีภาษี 2561) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอคัดสำเนาแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ของตนเองจากกรมสรรพากรได้ในฐานะเจ้าของข้อมูลข่าวสาร โดยให้ติดต่อขอรับบริการ  ดังนี้  
     
กรณี ผู้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91  ทางระบบอินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้บนหน้าแบบแสดงรายการภาษี  หรือที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร โทร. 0-2272-9205
     
กรณี ผู้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91  ด้วยแบบกระดาษ ให้ติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้บนหน้าแบบแสดงรายการภาษี  หรือที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 20 กรมสรรพากร  โทร. 0-2272-8589
                
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง