เตือนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และยึดหลัก 'ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด'

เตือนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และยึดหลัก 'ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด'
24 มกราคม 2562
2,682

กรมควบคุมโรค เตือนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

วันนี้ (24 มกราคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีโรงเรียนหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก นั้น  กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ไม่มีรายงานเด็กนักเรียนป่วยจากการได้รับผลกระทบเฉียบพลันจากฝุ่นแต่อย่างใด โดยพบว่ามีโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ดุลพินิจในการปิดการเรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็ก โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแล้ว  ส่วนกรณีโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นั้นปิดโรงเรียน เนื่องจากพบเด็กนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หลายราย โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ลงพื้นที่และวางแผนร่วมกันกับทางผู้บริหารในการประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 และจะได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน (big cleaning day) ต่อไป

ส่วนการปิดโรงเรียน นั้น หากเป็นการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อก็จะมีมาตรการที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เช่น หากเด็กนักเรียนเจ็บป่วยก็ให้หยุดเรียน แต่หากเจ็บป่วยมากกว่า 1 คน อาจมีมาตรการทำความสะอาดโรงเรียนเพิ่ม หากป่วยเป็นจำนวนมากภายในห้องเรียนก็อาจปิดชั้นเรียนนั้น หรือป่วยจำนวนมากข้ามชั้นเรียนจึงอาจสั่งปิดเรียนทั้งหมด  ส่วนกรณีที่เกิดจากฝุ่นละอองนั้น อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละโรงเรียน เป็นการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของโรงเรียนนั้นๆ 

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ประชาชนจึงอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่  กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียน เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก สำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันที  นอกจากนี้ ผู้ปกครองและอาจารย์ในโรงเรียนควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด โดยหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ควรให้หยุดเรียนและรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัย ต่อไป

สำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิด คือปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง  ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบันได  เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย  หยุด คือเมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพัก  รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่สถานพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง