'ชายวัยรุ่น' นิยมใช้แอพเรียกรถ

'ชายวัยรุ่น' นิยมใช้แอพเรียกรถ
24 มกราคม 2562
4,298

Big Data Analysis "ชายวัยรุ่น" นิยมใช้แอพเรียกรถ

ปัญหาที่ผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างต้องเผชิญ นับตั้งแต่เรื่องหลักคือการปฏิเสธผู้โดยสาร สภาพรถเก่า แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็นจนถึงคนขับมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ เข้าข่ายการก่ออาชญากรรม จึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจบริการรถยนต์รับจ้างในรูปแบบใหม่ที่บริการดีกว่า

จากการสำรวจของ บีบีซี ออนไลน์ พบว่า ประชาชน 42.81% จะใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้าง แม้ว่าราคาค่าโดยสารจะแพง
กว่าก็ตาม เช่น แกร็บ แท็กซี่ (Grab Taxi) อูเบอร์ (Uber) และไลน์ แมน (Line manTaxi) ทั้งยังคิดว่า บริการรถยนต์รับจ้างในรูปแบบใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม สำรวจกลุ่มตัวอย่างผ่านทางออนไลน์ 400 คนในกรุงเทพฯที่ใช้บริการแอพฯ รถยนต์รับจ้าง พบว่า กว่า 65% ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับอายุ 16-25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้งานและเข้าถึงสื่อดิจิทัล

นักวิจัยแนะนำให้ผู้ประกอบการควรจัดส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่มีคนใช้งานน้อยเพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งความคิดเห็นหรือสิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจและการบอกต่อ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: