มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! เผยกลุ่มธุรกิจท็อป3 'จ่ายโบนัส-ปรับเงินเดือน'

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! เผยกลุ่มธุรกิจท็อป3 'จ่ายโบนัส-ปรับเงินเดือน'
22 มกราคม 2562
15,616

เปิดเผย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและการให้บริการด้านโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งอยู่ในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ทำการสำรวจกลุ่มธุรกิจ 1,000 บริษัทในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน มีสัดส่วนที่ 23% ธุรกิจขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงาน 50 – 250 คน มีสัดส่วนที่ 34% กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากว่า 250 – 1,000 คน มีสัดส่วนที่ 26% และระดับธุรกิจขนาดใหญ่มากหรือบริษัทฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ 17%

จากผลสำรวจตามขนาดของธุรกิจโดยรวมระบุว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54% มีอัตราการปรับเงินเดือนพนักงานมากกว่า 3-5% ส่วนการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) มีการจ่ายอยู่ที่ 2-3 เดือน 

และถ้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจการให้บริการ  สองกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่าย  ระบุว่า แนวโน้มการปรับค่าตอบแทนขึ้นเฉลี่ยในปี  2019 อยู่ระหว่าง 3-7 และมีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) อยู่ระหว่าง 1-3 เดือน  ซึ่งกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตมีแนวโน้มการจ่ายโบนัสสูงมากกว่า 5 เดือนมากที่สุด 

จากผลสำรวจโดยแบ่งเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจในและระหว่างประเทศ พบว่า มีอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3-7% และมีการจ่ายโบนัส 1-3 เดือน 

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่าแนวโน้มการจ่ายโบนัส พบว่า 95% ของกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ สำรวจยืนยันการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานของพวกเขา แต่มีเพียง 5% ที่ระบุว่าจะไม่มีการจ่ายโบนัสซึ่งมีเหตุผลมาจากผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมาย  ส่วนใหญ่ราว 40%  จะจ่ายโบนัสอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและการให้บริการด้านโซลูชั่น  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  นอกจากนี้ 3 กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด ได้แก่  กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า นับได้ว่า 2 กลุ่มธุรกิจที่ติดท็อป 3 ทั้งเงินเดือนขึ้นและโบนัสสูงนับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจต่างๆ  ส่งผลต่อจีดีพีของประเทศซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสนับสนุนด้านนโยบายจากทางภาครัฐในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมใน EEC รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและระหว่างประเทศสู่การส่งออกอย่างมีนัยสำคัญต่อไป

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง