กกต.ร่อนเอกสารเตือนพรรคการเมืองเก่า

กกต.ร่อนเอกสารเตือนพรรคการเมืองเก่า
21 มกราคม 2562
2,708

กกต.เตือนพรรคการเมืองเก่า เร่งดำเนินการตามพรป.พรรคการเมืองให้ครบทั้ง 4 ข้อ เพื่อให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เผยล่าสุดมีทำครบแค่ 2 พรรค

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจไปยังพรรคการเมืองต่างๆ เรื่อง พรรคการเมืองที่มีสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 ต้องดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

1 จัดให้มีเงินทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ,2 จัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 จำนวน ไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ, 3 จัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 และให้สอดคล้องกับ พ.ร.ป. ส.ส. 2561 พร้อมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง และ 4 จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก

พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับพรรคการเมืองที่ได้แก้ไขใหม่ โดยให้ลงคะแนนลับตามมาตรา 40 พร้อมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้. สำหรับพรรคการเมืองที่จัดตั้งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เลย

นายแสวง ระบุด้วยว่า ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ เพียง 2 พรรคการเมืองเท่านั้น จึงขอให้พรรคการเมืองที่ประสงค์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบด้วย จึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นอกจากนี้ หากพรรคการเมืองที่ประสงค์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างน้อย 1 แห่งในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 146 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง