ปชช.ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเจ้าของภาพโมเสก-โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ

ปชช.ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเจ้าของภาพโมเสก-โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ
20 มกราคม 2562
1,080

ปชช.ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อนำเงินรายได้ช่วยผู้ประสบภัย "ปาบึก"

วันที่ 20 มกราคม 2562 ตามที่ประเทศไทยได้เกิดวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพล ของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ถนนถูกตัดขาด เสาไฟฟ้าหักโค่น น้ำท่วมขังทั้งที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรแล้ว นั้น

วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่บริเวณอาคารจัดแสดงนิทรรศการเลโก้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” แสดงความจำนงเป็นเจ้าของภาพโมเสก พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งประกอบด้วย

ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้ง 10 รัชกาล ที่ได้นำมาให้ประชาชนได้ร่วมเป็น เจ้าของนั้น ในแต่พระรูปมีจำนวนชิ้นส่วน 35,000 ชิ้นต่อพระรูป ขนาด 99x127 เซนติเมตร เลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล สถานที่สำคัญ และเรือพระที่นั่ง ได้แก่
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการค้าขายกับชาวต่างชาติ เรือสำเภาจีน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วม
โดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย – จีน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา
ต่อยอด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- เลโก้โมเดลจำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- เลโก้โมเดลจำลองโลหะประสาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- เลโก้โมเดลจำลองเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
- เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ธนาคารออมสิน เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จ
พระราชกุศล
- เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

ทั้งนี้ รายได้จากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวันนี้ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 387,700,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีนายเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก” และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กับทรงให้ติดตามและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
 • 1/23
 • 2/23
 • 3/23
 • 4/23
 • 5/23
 • 6/23
 • 7/23
 • 8/23
 • 9/23
 • 10/23
 • 11/23
 • 12/23
 • 13/23
 • 14/23
 • 15/23
 • 16/23
 • 17/23
 • 18/23
 • 19/23
 • 20/23
 • 21/23
 • 22/23
 • 23/23
แชร์ข่าว :
Tags: