กกต.ตอบข้อซักถาม 'ภูมิใจไทย' กำหนดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง

กกต.ตอบข้อซักถาม 'ภูมิใจไทย' กำหนดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง
20 มกราคม 2562
3,117

กกต.ตอบข้อซักถาม "ภท." กำหนดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ระบุไม่ต้องแจ้งนโยบายต่อกกต.ก่อนดำเนินการ แต่ต้องรับฟังความเห็นจากหัวหน้าสาขาพรรค

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 57 ว่า การกำหนดนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนั้น พรรคภูมิใจไทยจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้หรือไม่

ประกอบด้วย 1.เผยแพร่ร่างนโยบายที่จะใช้ในการโฆษณาหาเสียงทางเว็บไซต์ของพรรคเพื่อให้หัวหน้าสาขาหรือกรรมการสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่พรรคกำหนดแล้วนำความเห็นมาประกอบการพิจารณา 2.จัดส่งร่างนโยบายดังกล่าวให้สาขาพรรคและตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดเพื่อให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วนำความเห็นมาประกอบการพิจารณา 3.การประชุมเสวนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดเพื่อให้ความเห็น

ทั้งนี้ กกต.ได้ตอบข้อซักถามของพรรคภูมิใจไทย ว่า พรรคจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่สอบถามมาก็ได้ ส่วนประเด็นการกำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานั้นอย่างน้อยต้องมีรายการ 1.วงเงินที่ใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ 2.ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3.ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย พรรคภูมิใจไทยได้สอบถามมาว่า นโยบายที่ต้องมีรายการดังกล่าวข้างต้น สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำหนดขึ้นได้เอง หรือต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยในเรื่องนั้นๆมารับรอง โดยประเด็นนี้ ทางกกต.ได้ตอบข้อซักถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่สอบถามมาก็ได้

และประเด็นกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทำรายการตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้กกต.สั่งให้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น พรรคภูมิใจไทย ได้สอบถามว่า กรณีนี้ก่อนทำการโฆษณานโยบายเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคต้องจัดส่งนโยบายดังกล่าวให้กกต.พิจารณาตรวจสอบก่อนหรือไม่ ซึ่งกกต.ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ไม่มีกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องแจ้งนโยบายที่จะใช้ในการประกาศโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต่อกกต.พิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการโฆษณา ดังนั้นพรรคภูมิใจไทย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งต่อ กกต.ก่อนดำเนินการ.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง