'ท่านว.วชิรเมธี' โพสต์ไว้อาลัยการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ

'ท่านว.วชิรเมธี' โพสต์ไว้อาลัยการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ
20 มกราคม 2562
6,733

"ท่านว.วชิรเมธี" โพสต์ไว้อาลัยการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.62 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แห่งสำนักวิปัสสนาไร่เชิญตะวัน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี"ในหัวข้อ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” มีเนื้อหาว่า
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนกลัวต่อความตาย
เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนรักชีวิตของตัวเอง
เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
เนวชฺฌคา ปิยตรตฺตนา
เอวมฺปิ โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ
ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม.
เราตรวจตราด้วยใจไปทุกทิศแล้ว
ก็พบว่า หามีผู้ใดจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเองไม่
เรารักตัวเองมากอย่างไร
คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้
ประดาผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
(พุทธพจน์)
ไว้อาลัยต่อการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: