สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 14-18 มกราคม 2562

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 14-18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2,908

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวราคาลดลง สุกรและไข่ไก่มีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

         สัปดาห์นี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่เป็นหาบละ 597 บาท เนื่องจากมีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอกับความต้องการใช้

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 380 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากสัปดาห์นี้ยอดการผลิตเอทานอลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น และปัจจัยเสริมด้านอุปสงค์มียอดส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยด้านสภาพอากาศของอเมริกาใต้ ยังคงมีความกังวลต่อเนื่อง จากภาวะแห้งแล้งในประเทศบราซิลช่วงที่ผ่านมา ทำให้หน่วยงานในบราซิลได้ปรับลดประมาณการผลผลิตฤดูกาลที่ 1/2562 จาก 29 ล้านตัน ลดเหลือ 28 ล้านตัน อย่างไรก็ตามระดับสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะสูงขึ้น

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

         ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า สัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

         ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 907.75 เซนต์/บุชเชล ราคาถั่วเหลืองแข็งตัวขึ้น จากการที่ตลาดยังคงมีความกังวลเรื่องปัจจัยทางด้านอุปสงค์จากประเทศจีนเนื่องจากโรค African Swine Fever ที่แพร่ระบาด ขณะที่ด้านสภาพอากาศที่บราซิลยังคงมีความกังวลต่อเนื่อง หน่วยงานในบราซิลได้ลดประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2018/19 ลง 4.9 ล้านตัน เหลืออยู่ที่ 117.2 ล้านตัน เทียบกับกระทรวงเกษตรของประเทศบราซิล (CONAB) ที่ 118.8  ล้านตัน ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 312.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ปลาป่นไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณความต้องการเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

          ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 432 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 431 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 377 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ส่วนด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ลดลงจากกระสอบละ 1,240 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,060 บาท 

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง


สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวตามความต้องการบริโภค โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 70-78 บาทต่อกิโลกรัม

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาเพิ่มขึ้นที่ตัวละ 1,900 บาท (บวก/ลบ 68)

          แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

         ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการท่องเที่ยว การบริโภคและการจับจ่ายยังดีต่อเนื่อง ขณะที่ไก่เนื้อสมดุลกับการบริโภค

         ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ทรงตัวที่ตัวละ 11 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

          ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ลดลงต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปลดแม่ไก่ยืนกรงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อีกทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้มีความต้องการไก่ปลดมากขึ้นทำให้ไข่ไก่สะสมลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ปรับสูงขึ้นที่ฟองละ 2.60 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

-----------------------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: