ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จํานวน 5 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จํานวน  5 ราย
17 มกราคม 2562
9,535

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมบังคับคดี จำนวน 5 ราย เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อาศัยอํานาจตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมจํานวน 5ราย ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยตําแหน่งหน้าที่ คือ

1. นางสาวธนัชภัค วิบูลย์ โภคไพบูลย์
2. นายกฤติน พันเพ็ชร
3. ร้อยตํารวจเอก ปริญญา วิเศษปัดสา
4. นางสาวภูรินุช บัญชาจารุรัตน์
5. นางสาวณภัค บัณพรพงษ์

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คือ บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งโดยเฉพาะตัว หรือโดยตําแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สินและจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของศาล

image_big_5c4006915b33b

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง