'ซีพี'ประกาศจุดยืน 'เปลี่ยนสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่' เป็นบ.ไทยชั้นนำระดับโลก

'ซีพี'ประกาศจุดยืน 'เปลี่ยนสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่' เป็นบ.ไทยชั้นนำระดับโลก
16 มกราคม 2562
19,534

ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือ จัดยิ่งใหญ่ "มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 และการประชุมวิชาการ 2019" มอบสุดยอดรางวัลนวัตกรรมดีเด่น Chairman Awards แก่ผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 และการประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อนำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในเครือฯ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งขยายผลทั่วทั้งเครือฯ พร้อมประกาศจุดยืน “เปลี่ยน : สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่” เพื่อรวมพลังให้ทุกคนในองค์กรกว่า 300,000 คนจากทั่วโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ 4.0

ภายในงานยังจัดให้มีปาฐกถาพิเศษจากนักวิชาการระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดย  Dr. Mehul M. Mehta  จากสถาบัน Harvard Global Health  ในหัวข้อ Innovation&Change at CP และ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ FoodInnopolis ในหัวข้อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในโลก

2_190

ทั้งนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยสรุปว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี4.0  จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะต้องก้าวให้ทัน และต้องผนึกกำลังคนซีพี  300,000 คนทั่วโลก เรียนรู้และพัฒนา ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคตขององค์กร ซึ่งจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 ควบคู่กับมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 เพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่คนซีพีใน 3 สาขา คือ 1. วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and IT) 2. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 3. สัตวแพทย์ สัตวบาล และการประมง (Animal Science) โดยในพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 และการประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และมีผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเข้าร่วมงานรวม 4 วันมากกว่า 10,000คน

มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ เป็นงานยิ่งใหญ่ในระดับเครือฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปีโดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับเครือฯ ทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคม ผลงานนวัตกรรมจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม 16 ประเทศส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 2,249 ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ 572 ผลงาน และมีผลงานวัตกรรมที่คัดเลือกแสดงนิทรรศการ 402 ผลงาน และยังมีการมอบรางวัล Chairman Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของเครือฯเพื่อมอบให้แก่พนักงานผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นรวมทั้งสิ้น 54 รางวัลแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง