ชพน.เสนอ10มาตรการสั้น-ยาว แก้ฝุ่นละอองเร่งด่วน

ชพน.เสนอ10มาตรการสั้น-ยาว แก้ฝุ่นละอองเร่งด่วน
16 มกราคม 2562
282

พรรคชาติพัฒนา เสนอแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างเร่งด่วน ด้วย 10 มาตรการระยะสั้น และ 10 มาตรการระยะยาว

สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา - นางสาวเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ทางพรรคชาติพัฒนา​ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ที่เป็นปัญหามลพิษของกรถงเทพมหานครในขณะนี้ ขณะนี้ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พรรคชาติพัฒนาขอเสนอมาตราการในการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น และ มาตรการระยะยาว ดังนี้

มาตรการระยะสั้น
1.ประชาสัมพันธ์พื้นที่ฝุ่นละอองที่เกินมาตราฐานให้ชัดเจน เพื่อเตรียมตัว และ ไม่สับสนหรือสร้างความเข้าใจผิดกับพื้นที่ปลอดภัย
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนะนำ มาตราการที่ควรปฎิบัติแก่ประชาชนให้ชัดเจน
3.ควรเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอในการจัดจำหน่าย ในราคาที่เหมาะสม และแจกฟรีกับผู้มีรายได้น้อย
4.เพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศให้เพียงพอ โดยเฉพาะหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่ไม่ปลอดภัยได้ถูกต้องและทั่วถึง
5.เพิ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีละอองน้ำในการลดปริมาณฝุ่นโดยเร่งด่วน และดำเนินการเรื่องฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง
6.ปรับแผนงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสถานะการณ์
7.เพิ่มมาตราการกำจัดและป้องกันฝุ่น ในโครงการก่อสร้างเฉพาะหน้า
8.เร่งแก้ไขปัญหาจราจรให้คล่องตัวโดยด่วนในพื้นที่เสี่ยง
9.ตรวจเช็คสภาพรถควันดำไม่ให้เข้ามาในพี้นที่เสี่ยง และไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้ง
10.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ โรงพยาบาลให้เพียงพอในการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

มาตรการระยะยาว
1.ปรับผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับ เพื่อเป้าหมายในการกำจัดปริมาณฝุ่น
2.ปรับเกณท์ EIA ที่เกี่ยวข้องกับมาตราการกำจัดฝุ่นให้เข้มข้นขึ้น
3.ปรับเกณท์ มาตราฐานน้ำมันดีเซล ตามมาตรายูโร ให้เหมาะสมกับมาตราการกำจัดฝุ่นและสถานะการณ์เศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้โรงกลั่นร่วมกันพิจารณา
4.ออกมาตราการส่งเสริม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
5.ทบทวนกฎหมาย และ เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้เข้มงวดขึ้น
6.นำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ให้มากขึ้น แทน ฟอสซิล
7.ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ให้ทันสมัยและเพียงพอ
8.เพิ่มต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
9.ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐานที่ดี สะดวก เพียงพอ และ ทั่วถึง เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์
10.แก้ไขปัญหาการจราจร อย่างจริงจัง

ซึ่งพรรคชาติพัฒนามั่นใจว่ามาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาวดังกล่าวจะ สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน โฆษกพรรคชาติพัฒนากล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง