ครูนายกฯ เผยภูมิใจลูกศิษย์ เจริญก้าวหน้าตำแหน่งสุดยอดประเทศ

ครูนายกฯ เผยภูมิใจลูกศิษย์ เจริญก้าวหน้าตำแหน่งสุดยอดประเทศ
16 มกราคม 2562
5,443

"พล.อ.เกษม" เผยภูมิใจมากลูกศิษย์ เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสุดยอดของประเทศ ฝากทำต่อไปอีกให้สมกับที่ตั้งใจที่ทำไว้ก็ดีอยู่แล้ว 

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 - 18 ม.ค. 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ข้าราชการ ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ นายกฯ ได้ทำพิธีคารวะครู คือ "พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์" เคยสอนสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายและอีก 3 รายในนามนิติบุคคล ,รางวัลคุรุสภา "ระดับดีเด่น" ประจำปี 2561 จำนวน 9 คน และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์


พล.อ.เกษม กล่าวว่า จำได้ว่าได้สอนนายกฯในปี 2514 ซึ่งเข้าเรียนปี 1 โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จำรุ่นนี้ได้เพราะนายกฯเป็นรุ่นน้องในสมัยเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งบุคลิกของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนรูปร่างสูงเด่น พูดจาเสียงดัง ฟังชัด เป็นคนที่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยตามแบบทหาร และมีบุคลิกความเป็นผู้นำมา ส่วนเรื่องการเรียนทั่วไปปกติจะจดจำเด็กได้ดีใน 2 กลุ่ม คือ ที่เรียนดีและเรียนค่อนข้างอ่อน แต่นายกฯไม่ได้อยู่ในทั้ง 2 กลุ่มนี้ แต่การเรียนของนายกฯก็ไปได้สบายๆ ทั้งนี้ บุคลิกที่ลูกศิษย์จดจำได้แม่น คือ ความเอาจริงเอาจังไม่ยินยอม ไม่ได้เน้นแต่วิชาการหรือวิชาทหาร แต่จะเน้นความเป็นระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตที่จะปลูกฝังเรื่องนี้

"เป็นปกติของครูที่อยากเห็นลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า การได้รู้ลูกศิษย์ทุกคนก้าวหน้าในทุกตำแหน่ง ได้เป็นสุดยอดไม่ว่าด้านใดก็ภูมิใจเป็นธรรม ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ผมก็ภูมิใจมากเพราะเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นรุ่นน้องโรงเรียนวัดนวลนรดิศด้วย ได้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสุดยอดของประเทศ และได้ติดตามการทำงานมาตลอดผมมองว่าประสบความสำเร็จ ทำได้ดีมาก รวดเร็ว และฝากว่าขอให้นายกฯทำต่อไปอีกให้สมกับที่ตั้งใจที่ทำไว้ก็ดีอยู่แล้ว แม้บางครั้งอาจจะเสียงดังไปบ้าง แต่ก็ไม่มีอะไรเพราะเป็นบุคลิกของทหาร ซึ่งก่อนกลับที่นายกฯมาไหว้ลาและสวมกอด นายกฯก็ขอบคุณผมที่ได้สอนหนังสือมา ส่วนผมก็ขอบคุณที่ได้เชิญมาครั้งนี้"พล.อ.เกษม กล่าว


อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากถึงครูทุกคนว่า การสอนหนังสืออย่าเน้นแค่วิชาการ ควรปลูกฝังคุณธรรมที่ดี ความมีระเบียบวินัยตั้งแต่เล็กๆซึ่งจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต ซึ่งการเป็นครูไม่เป็นเพียงกายแต่ต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีทั้งความเมตตา การปรารถนาดีต่อศิษย์เป็นวิสัยที่ดี คุณสมบัติที่ดี แม้จะดุด่าว่ากล่าวแต่ก็เป็นความปรารถนาดีต้องการให้ศิษย์ก้าวหน้า มีความเจริญ ซึ่งครูทุกคนไม่ว่าจะสอนระดับใดก็หวังแบบนี้


ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันครูปีนี้ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของครู และจัดแสดงผลงานด้านการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในรอบ 4 ปีของ ศธ.ต่อสาธารณชน โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.2562 บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” ดังนี้ “คุณธรรมนำครูไทย” ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ คุณค่าแห่งศาสตร์พระราชา พาครูสู่ระบบใหม่แห่งการพัฒนา ผลิตสรรหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รักษาความก้าวหน้าและศักดิ์ศรี ให้มีกำลังใจในชีวิต และเกิดธรรมภิบาลในสถานศึกษา , “สานพลังเครือข่าย” ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ สานพลังร่วมพัฒนา การศึกษาพื้นที่พิเศษ อัพเกรดฝีมือชนคนสร้างชาติ เน้นการพัฒนาระบบดิจิตอล สร้างสรรค์หลักสูตรเชื่อมโยงทั้งระบบ ครบด้วยภาคีเครือข่าย และสร้างเด็กไทย 4.0 ประกอบด้วย 5 โซน สร้างสรรค์นวัตกรรม นำทักษะ ICT มีทักษะผู้ประกอบการ สร้างฐานปรับตัวได้ในสังคมโลก จรรโลงด้วยคุณธรรมรับผิดชอบสังคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง