ดีเดย์วันครู! ปชป. ปักธงนโยบาย ยกระดับ 'ครูไทย' ทั่วประเทศ

ดีเดย์วันครู! ปชป. ปักธงนโยบาย ยกระดับ 'ครูไทย' ทั่วประเทศ
16 มกราคม 2562
4,198

ดีเดย์วันครู! ประชาธิปัตย์ ปักธงนโยบาย ยกระดับ “ครูไทย” ทั่วประเทศ

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ และประธานกรรมการนโยบายร่วมกันแถลงนโยบาย “ยกระดับครูไทย” หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการ “สร้างคน”ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักจากสโลแกน “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ “ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ของพรรค

นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า การยกระดับครูไทยคือการ “สร้างคน” เพื่อ “สร้างชาติ”ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ที่พรรคฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม 7เป้าหมายหลัก คือการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม รู้สิทธิหน้าที่ มีทักษะคิดวิเคราะห์ มีทักษะภาษามีทักษะชีวิต และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้จะทำสำเร็จไม่ได้แน่นอนหากขาดนโยบายอันสำคัญยิ่งนั่นคือ การยกระดับคุณภาพของ “ครูไทย”

วันนี้ “วันครูแห่งชาติ” พรรคประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนสดุดีครูไทยทั่วประเทศพร้อมยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของครู และคุณภาพการเรียนการสอนแก่นักเรียนไทยทุกคนก่อนหน้านี้พรรคฯ ได้กล่าวถึงนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” ซึ่งคือการลดภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น งานธุรการและปรับวิธีการประเมินครู โดยใช้คุณภาพของนักเรียนเป็นหัวใจหลักในการชี้วัดผลงานของครู

พรรคฯ จะพลิกวิถีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบพร้อมปรับปรุงระบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูที่เก่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ปราศจากระบบที่ครอบงำจากส่วนกลาง

พรรค ฯ ขอย้ำจุดยืนหลักเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ตรงไปที่โรงเรียนเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนจัดการตนเองพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนในท้องถิ่นนั้นๆรวมไปถึงการคัดเลือกครูที่จะมีความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริงปลดแอกจากส่วนกลางที่มีวิธีการบริหารการศึกษาที่ซ้ำซ้อน

พรรคประชาธิปัตย์จะเอาจริงกับการ “กระจายอำนาจสู่โรงเรียน”เพื่อครูจะได้มีความยืดหยุ่นในการสอนตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนไทยในแต่ละท้องที่


พรรคฯ พร้อมจัดสรรให้มีการเพิ่มผลตอบแทนแก่ครูไทยให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้สมศักดิ์ศรีต่อการเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่บุคลากรของประเทศ พร้อมกับการปรับใหม่ทั้งหมดในเรื่องการประเมินผลงานของครูที่ต้องวัดกันด้วยคุณภาพนักเรียนเป็นที่ตั้งมิใช่การเขียนเอกสารราชการของกระทรวงส่วนกลางอีกต่อไป

พรรคประชาธิปัตย์ ขอย้ำแนวนโยบายสำหรับการยกระดับครูไทย


1. “กระจายอำนาจการศึกษาสู่โรงเรียน” ปลดแอกการบริหารงานการศึกษาออกจากส่วนกลาง


2. “คืนครูให้นักเรียน” ลดภาระงานครู ลดการทำวิทยฐานะที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคืนครูคุณภาพให้นักเรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ลดเวลาครูกับงานธุรการ


3. เพิ่ม “ผลตอบแทน-สิทธิประโยชน์ครู” และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม จัดให้มีเกณฑ์บัญชีวิชาชีพครูเป็นกรณีเฉพาะโดยพิจารณาการเลื่อนขั้นจากผลสำเร็จของนักเรียนแทนการทำวิทยฐานะในเอกสาร


4. “คนเก่งเป็นครู” พัฒนาคุณภาพครู สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประเทศได้มีครูดีครูเก่งทั้งความรู้ทางวิชาการ และทักษะการสอน ยกระดับ “ครู” ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่างแท้จริงพร้อมสร้าง “ครูยุคใหม่” โดยจะต้องมีคุณลักษณะที่ ทันสมัย-ใช้เทคโนโลยี-จัดประสบการณ์ที่ดี-พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักมาโดยตลอด พรรคฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยการ "ยกระดับครูไทย" ให้มีประสิทธิภาพเด็กไทยจะโตมาเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพอย่างแน่นอน

พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่ร่วมสร้างประเทศไปกับคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนโยบายที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ "สร้างคน" และ"สร้างชาติ" ของเรา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง