'ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ' ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 'นครชัยบุรี'

'ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ' ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 'นครชัยบุรี'
14 มกราคม 2562
14,966

"ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ" ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรี” จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.62 เวลา 16.55 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ณ เลขที่ 906 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” สร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาล ทรงมีพระปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ในปี 2563 ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2573

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รวมทั้ง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” เป็นศูนย์ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 จาก 8 ยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ก่อสร้างบนเนื้อที่ 30 ไร่ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สามารถรองรับสุนัขจรจัดจำนวน 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตว์แพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคของสุนัขจรจัดตลอด 24 ชั่วโมง มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย อาคารอำนวยการและคลินิกรักษาสัตว์ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารคัดกรอง ดูแลสุขภาพสัตว์และคลังอาหาร อาคารพักอาศัย อาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก

สำหรับขั้นตอนในการรับสัตว์จรจัดของศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยสุนัขจรจัดทุกตัวที่เข้ามายังศูนย์ฯ จะผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์จังหวัดก่อนที่จะส่งมายังศูนย์ฯ เพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้น และฝังไมโครชิพ บันทึกข้อมูลของสัตว์โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นศูนย์ฯ จะดำเนินการคักแยกสัตว์เพื่อนำไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถเชื่อฟังคำสั่งง่ายๆ ณ บริเวณอาคารพักพิงสัตว์ เพื่อให้สัตว์จรจัดได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขในช่วงชีวิตที่เกิดมา ตามพระนโยบายของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สุนัขจรจัดจะได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดี และได้รับการฝึกฝนจากศูนย์พักพิงฯ แห่งนี้ จนกระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์ สามารถขอรับสุนัขนำกลับไปเลี้ยงดูต่อไป ในโครงการ “รับน้องหมากลับบ้าน” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากสุนัขตัวนั้นเจ็บป่วย สามารถเข้ามารับการรักษา ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” เนื่องจากมีการฝังไมโครชิพของศูนย์ฯ โดยไม่คิดค่าบริการอีกเช่นกัน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-730490-0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
Tags: