เกษตรกรลำปาง ขอ 'สนธิรัตน์' ทำบัตรสวัสดิการตลอดไป

เกษตรกรลำปาง ขอ 'สนธิรัตน์' ทำบัตรสวัสดิการตลอดไป
15 มกราคม 2562
4,892

"สนธิรัตน์" เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง ปิ๊งดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดึงดูดให้คนมาเที่ยว บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้ในพื้นที่ มั่นใจสร้างรายได้อีกมาก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.62 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ของกลุ่ม และมีอะไรที่กระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหากกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรว่าน่าจะช่วยกันพัฒนาให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้คนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเมื่อมีคนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลผลิตที่เพาะปลูกจำหน่ายได้มากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางให้ช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องนี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในด้านการหาตลาดรองรับผลผลิต กระทรวงฯ พร้อมที่จะช่วยประสานไปยังร้านค้าที่อยู่ในการส่งเสริม ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ฟาร์มเอ้าท์เล็ต ตลาดต้องชม รวมถึงห้างสรรพสินค้า และภาคเอกชนอื่นๆ ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันทราบว่าสามารถส่งไปจำหน่ายในห้างบิ๊กซี และแม็คโคร สาขาลำปาง ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำปาง และยังเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มฮักน้ำจางที่ได้รวมตัวกันและทำการตลาดด้วยตนเอง เช่น การนำไปขายที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ทุกวัน) หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง (จันทร์, ศุกร์) ส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลลำปาง และการจัดตลาดสีเขียว ณ แปลงผักส่วนกลางเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ล่าสุดได้ช่วยประสานหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง ซึ้งเป็นกลุ่มที่ปลูกพิชผักท้องถิ่น โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มเกษตรกรฯ กับผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัดลำปาง จำกัด และบริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรฯ มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการติดตามโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง ในอำเภอเมืองลำปางได้พบกับเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกลุ่มผู้ใช้บัตรได้กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลที่มีนโยบายในการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยตนเองและครอบครัวใช้บัตรในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ และที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ใส่ใจดูแลในการจัดหาร้านธงฟ้าประชารัฐในชุมชนใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บัตร และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าทั่วไป

อีกทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนำสินค้าในชุมชน ได้แก่ ผัก ผลไม้ ไม้กวาด เครื่องจักรสาน ฯลฯ มาจำหน่ายและซื้อขายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทำให้สินค้าที่พวกตนผลิตในชุมชนสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากขอให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปเพราะการช่วยเหลือนี้เข้าถึงประชาชนได้จริงและทั่วถึง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง