ประกาศตั้งเครือข่าย CEPP ตรวจสอบเลือกตั้ง-ผู้มีอำนาจรัฐ

ประกาศตั้งเครือข่าย CEPP ตรวจสอบเลือกตั้ง-ผู้มีอำนาจรัฐ
13 มกราคม 2562
3,060

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้งเครือข่าย CEPP ตรวจสอบเลือกตั้ง-ผู้มีอำนาจรัฐ

13 มกราคม 2562 ที่ร.ร.เซ็นทารา ศูนย์ณาชการ อาคาร B นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)  โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน  

เครือข่ายภาคประชาชนกว่า 100 คนทั่วประเทศได้มาร่วมงานแถลงการจัดตั้ง "เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership" ภายใต้การรับรองของ กกต. เพื่อช่วยประเทศทำหน้าที่ 3 ประการ คือ 1)การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2)การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มาก ๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ 3)การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  และให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ในระยะเวลา 5 ปีตามกรอบอายุที่ กกต. กำหนดตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา  22(5) แห่งพรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 และจะทำหน้าที่นี้ตลอดไป

         

นายศรีสุวรรณ ได้แถลงสรุปภารกิจของ CEPP ทั้ง 3 ประการข้างต้นจะเป็นงานหลักที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจที่มีต่อ กกต. แต่นอกเหนือกว่านั้น จะมุ่งเน้นการตรวจสอบเพิ่มอีก 4 ประการซึ่งไม่สนใจว่า กกต. จะสนับสนุนหรือไม่ คือ 1)ตรวจสอบเล่ห์ฉลของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่อไปในทางซื้อสิทธิ์-ขายเสียง 2)ตรวจสอบพรรคการเมืองทุกพรรคว่ามีนโยบายที่ทำได้จริงและขัดต่อกฎหมายหรือไม่ 3)ตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐว่ามีความเป็นกลางในการเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครพรรคใด พรรคหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ และ 4)ตรวจสอบ กกต. ว่าดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ด้วย

         

 ทั้งนี้ CEPP จะเปิดรับประชาชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม หรือแนวร่วมทั่วประเทศที่ประสงค์จะเห็นการเลือกตั้งในทุกระดับเป็นไปโดยโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ได้ผู้แทนของประชาชนมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ สามารถอีเมลมาสมัครได้ที่ [email protected]  ซึ่งระบบคัดกรองคือการเลือกตั้ง จะต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยคนหรือกลุ่มคนที่เราเรียกว่า "มือที่มองไม่เห็น" และหาก CEPP พบความผิดปกติจะใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านี้ทันที แม้กระทั่งผู้ควบคุมกฎก็ไม่ละเว้น 

 แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง