สิ้นนักเขียนดัง 'เขมานันทะ' ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

สิ้นนักเขียนดัง 'เขมานันทะ' ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
13 มกราคม 2562 | โดย nation tv
8,887

วงการนักเขียนไทยเศร้า เมื่อเช้าของวันนี้ "โกวิท เอนกชัย หรือ เขมานันทะ" ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550 ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 81 ปี

โกวิท เอนกชัย หรือที่รู้จักกันดีในนามปากกา เขมานันทะ, รุ่งอรุณ ณ สนธยา, ฉับโผง, กาลวิงก์ และ มุนีนันทะ ก่อนหน้านี้ท่านได้มีอาการป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่ จ.เชียงราย มาสักระยะหนึ่งจนเช้าวันนี้ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 81 ปี

เป็นนักเขียนศิลปิน ผู้มีวัตรปฏิบัติเสมือนพระรูปหนึ่ง และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ ประจำปี 2550 เกิดที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2508 จากนั้นได้อุปสมบท และฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกขลาพลาม และภายหลังได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทยนับเป็นต้นแบบอันทรงค่าและให้การศึกษาแก่ผู้ไปเยือนทั้งในด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์มาถึงปัจจุบัน

ผลงานการเขียนของโกวิทมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ใช้ถ้อยคำและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร ผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม สามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างดี

ทำให้สามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางจนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลมากมายจาดผลงานที่สร้างสรรค์ มีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ประมาณ 50-60 เรื่อง

ผลงานร้อยแก้วมีทั้งบทความ ความเรียงธรรมบรรยาย บทวิจารณ์วรรณคดี และนวนิยาย เช่น "สุดปลายแผ่นดินโลก" "เดินทางไกลกับไซอิ๋ว" "เค้าขวัญวรรณกรรม" "ไตร่ตรองมองหลัก" ผลงานเขียนเป็นร้อยกรอง เช่น "นิราศยุโรปนิราศหิมาลัย" และ "กุศลเสน่หา" และยังได้รางวัลนักเขียนอมตะ รวมถึงงานเขียนเรื่อง "จากดักแด้สู่ผีเสื้อ" ของท่านยัง ได้รับรางวัลที่ 2ของหนังสือประเภทสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 1ประจำปี 2547แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง