TFEX REPORT 11 มกราคม 2562

TFEX REPORT 11 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
5,807

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 มีปริมาณการซื้อขายที่ 369,854 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 167,723 สัญญา Single Stock Futures 186,454 สัญญา Gold Online Futures 2,774 สัญญา Gold Futures 8,006 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 7,727 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 2,652 สัญญา USD Futures 1,870 สัญญา RSS3D Futures 370 สัญญา และ Gold-D Futures 5 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (4  มกราคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,311,694 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นทั่วโลก หลังจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสหรัฐและจีนผ่อนคลายลงและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,069.42 จุด เพิ่มขึ้น 6.23 จุด (0.59%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H19 (155531 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1066 จุด เพิ่มขึ้น 7.40 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -3.52 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา BLANDM19 (48,001 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท

ในส่วนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold Online Futures GOH19 ( 2,774 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,295.90 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.5 ดอลล่าร์สหรัฐ สัญญา Gold-D Futures (GDH19) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1297 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -2.7 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.21%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10G19 (5702 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19640 บาท ลดลง -20 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DN19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 52.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.70 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย), บ.ล. เอเชีย เวลท์ จำกัด และ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 30.05%

               ประเภทผู้ลงทุน     สัดส่วนการซื้อขาย

          ผู้ลงทุนสถาบัน                31.15%

          ผู้ลงทุนทั่วไป                  53.24%

          ผู้ลงทุนต่างประเทศ           15.61%

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: