เร่งดัน3โปรเจคใหญ่ พัฒนาท่องเที่ยวอีอีซี

เร่งดัน3โปรเจคใหญ่ พัฒนาท่องเที่ยวอีอีซี
13 มกราคม 2562
5,398

"กลินท์" ผลักดันแผนท่องเที่ยว อีอีซี ครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยวทุกด้านให้เสร็จภายใน 1 ปี เร่ง 3 โครงการใหญ่ พัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด-Pattaya on pier-รถไฟรางเบา

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้จัดทำแผนใหญ่ในภาพรวมเสร็จแล้ว ขณะนี้ได้ให้คณะทำงานด้านต่างๆ ไปจัดทำแผนย่อยให้ครอบคลุมการท่องเที่ยวทุกด้าน ซึ่งจะประชุมสรุปผลภายในเดือนนี้

ทั้งนี้ ระยะสั้น 1-3 ปี จะเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างการท่องเที่ยวที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ 2. การพัฒนาโครงการ Pattaya on pier ที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ให้เป็นแลนด์มาร์คของประเทศ ซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำระดับโลกแบบ Pier 39 ที่ซานฟรานซิสโก และ3. การสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟรางเบา (แทรม) เพื่อเชื่อมโยงจากเส้นทางรถไฟความเร็งสูงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะเป็นโครงข่ายคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวใน อีอีซี

โดยโครงการต่างๆ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละโครงการจะจัดทำแผนการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ต่อไป ซึ่งในขณะนี้ได้มีนักลงทุนหลายประเทศสนใจจะเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆ คาดว่าภายใน 1 ปี แผนการดำเนินการต่างๆ จะเสร็จเรียนร้อย รวมทั้งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ หรือ ธุรกิจไมซ์ ( MICE ) เพื่อรองรับธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

“ในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใน อีอีซี จะต้องพัฒนาเครือข่ายทางราง และถนน ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใน อีอีซี เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวที่พัทยา ให้กระจายไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งจะต้องจัดโซนนิ่งแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการบริหารจัดการ”แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง