'ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ' รับลงทุนพุ่ง5ปี

'ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ' รับลงทุนพุ่ง5ปี
13 มกราคม 2562
975

ภาครัฐได้ประเมินการทำธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะขออนุญาตภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 5 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี

ดังนั้น ประมาณการณ์จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 1,369 ราย ภายใน 5 ปี หรือคิดเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 274 รายต่อปี หรือมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 23 รายต่อเดือน คิดเป็นจำนวนผู้ประกอบในอีอีซี 4,914 ราย โดยประมาณการนี้ยังไม่ได้รวมจำนวนผู้ประกอบการในอีอีซีที่จะเพิ่มขึ้น

1_87

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ทำแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ในพื้นที่ EEC (One Stop Service : EEC-OSS) เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (One Stop Service) การบริการอนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบการ เช่น การขออนุญาตใช้ที่ดิน การก่อสร้าง การขอรับประโยชน์ด้านภาษีอากร การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า รวมถึงการให้บริการแก่นักลงทุน บริการให้คำปรึกษานักลงทุนที่สนใจลงทุนในอีอีซี


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: