โปรดเกล้าฯ'พล.ต.ต.กมลสันติ' พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ'พล.ต.ต.กมลสันติ' พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ
10 มกราคม 2562
9,983

พระราชโองการฯ โปรดเกล้าฯให้ "พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์" พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง