อีสานโพลชี้มาตรการช่วยเหลือปชช. ดันคะแนนนิยมรบ.กระเตื้องขึ้น

อีสานโพลชี้มาตรการช่วยเหลือปชช. ดันคะแนนนิยมรบ.กระเตื้องขึ้น
10 มกราคม 2562
5,160

คนอีสานประเมินรัฐบาลได้คะแนน 39.2 เต็มจาก 100 ความเชื่อมั่น "เศรษฐกิจอีสาน" แย่ลงต่อเนื่อง 6 ไตรมาส ขณะที่มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดันคะแนนนิยมรัฐบาลกระเตื้องขึ้น

วันนี้ (10มกราคม2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2561” ผลสำรวจพบว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 จะเติบโตได้ประมาณ 4.5% และเศรษฐกิจอีสานโดยรวมจะโตได้ประมาณ 4.2% ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4/2561 ยังต่ำกว่าร้อย และเป็นการต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 6 ไตรมาส และยังมีมุมมองที่จะแย่ลงต่อในไตรมาส 1/2562 เนื่องจากครัวเรือนอีสานส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะแข็งบนอ่อนล่าง อย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง และมาตรการอื่นๆ ที่มีออกมาในช่วงปลายปีได้เพิ่มคะแนนผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่คะแนนก็ยังต่ำกว่าครึ่ง

1_85

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2561 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6มกราคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,109รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

2_30

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 - 200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆเดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น

3_16

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 39.1 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แล้วซึ่งได้คะแนน 32.9 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้คะแนน 39.2 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 37.4 แม้คะแนนผลงานด้านเศรษฐกิจและผลงานโดยรวมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าครึ่ง


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: