'3จุดเด่น' ผลักดันลงทุนโรงแรมที่พัก

'3จุดเด่น' ผลักดันลงทุนโรงแรมที่พัก
10 มกราคม 2562
6,160

แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีความหลากหลายและเพียงพอต่อการรองรับความต้องการของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวเด่นทั้งเชิงวัฒนธรรมในจ.ฉะเชิงเทรา เช่น วัดหลวงพ่อโสธร ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปีและเทวสถาน
อุทยานพระพิฆเนศ

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการใน จ.ชลบุรี เช่น พิพิธภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ Art in Paradise, Teddy Bear Museum Pattaya ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน จ.ระยอง เช่น “ป่าสีทอง” ทุ่งโปรงทอง, ปากน้ำประแส, หาดแม่รำพึง, หมู่เกาะมัน, หาดแม่พิมพ์, เกาะมันนอก, เกาะเสม็ด, เกาะทะลุ

1_83

รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักในแหล่งท่องเที่ยวในอีอีซีเป็นไปเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) วางไว้จะมีการส่งเสริมการลงทุนโรงแรมที่พักในพื้นที่อีอีซีด้วย
ทั้งรูปแบบโรงแรม 4-5 ดาว และโฮมเสตย์ โดยเฉพาะการลงทุนสร้างที่พักระดับไฮเอ็นใน จ.ชลบุรีจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยห้องพักสูงขึ้นส่วน จ.ระยองควรพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนที่พักแบบรีสอร์ท


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: