มีลูกเพื่อชาติ

มีลูกเพื่อชาติ
11 มกราคม 2562
11,122

Big Data Analysis มีลูกเพื่อชาติ

ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับต่ำ โดยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.6 คนซึ่งต่ำกว่าอัตราทดแทนทางประชากร ตามหลักการทดแทนทางประชากร คือ ควรมีบุตรอย่างน้อย 2 คนเพื่อทดแทนพ่อแม่

ทั้งนี้ อัตราการเกิดโดยรวมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่มากกว่าปีละ 1 ล้านคน ในระหว่างปี 2506-2526 ลดลงเหลือเพียงประมาณ 7 แสนคนในปี 2560 และเป็นการเกิดจากแม่วัยรุ่นที่มีอยุต่ำกว่า 20 ปี ประมาณ 104,300 คน

1_82

ขณะเดียวกันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จะลดลงจาก 43 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 40.7 ล้านคนในอีก 10 ปีและลดลงเหลือ 35.1 ล้านคนในปี 2583

ดังนั้น การวางแผนด้านประชากรเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีบุตรในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีความพร้อม ส่งผลให้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานภาครัฐในการออกนโยบายส่งเสริมให้คนไทยมีบุตร


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: