ประกันสังคมปรับเพิ่ม 'เงินสงเคราะห์บุตร' เป็น 600 บาท

ประกันสังคมปรับเพิ่ม 'เงินสงเคราะห์บุตร' เป็น 600 บาท
10 มกราคม 2562
7,948

ประกันสังคมปรับเพิ่ม "เงินสงเคราะห์บุตร" เป็น 600 บาท เริ่มจ่าย 31 ม.ค. นี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561" โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลัง จำนวน 200 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 นี้เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง