ลด1ถุงพลาสติกเปลี่ยน20สต. บริจาคสมทบทุนรพ.ศิริราช ยอดพุ่ง17.7ล้านบ.

ลด1ถุงพลาสติกเปลี่ยน20สต. บริจาคสมทบทุนรพ.ศิริราช ยอดพุ่ง17.7ล้านบ.
9 มกราคม 2562
24,137

ปลุกพลังทุกภาคส่วน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมลด 1 ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ ล่าสุด (8ม.ค.) ยอดพุ่ง17.7ล้านบ. สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลศิริราช

โครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" ยอดล่าสุด (8ม.ค.) ลดใช้ถุง 88ล้านใบ ยอดเงิน 17.7ล้านบาท เพื่อให้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคิดเป็นสถิติพบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกเกิดขึ้นในทุกๆ หนึ่งวินาที ซึ่งประเทศไทยมีการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ในระบบเพียง 9% เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดในรูปแบบการฝังกลบซึ่งมีพื้นที่รองรับไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน

2_181

หลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการ ลด และ เลิก ใช้ถุงลาสติก ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ขึ้น โดย “ธานินทร์ บูรณมานิต” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากที่เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงได้เดินหน้าสานต่อโดยจัดแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์/ถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดแล้ว เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้มีการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต เป็นไปตามนโยบายของโครงการ 7 Go Green ที่มุ่งหวังจะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

6_41

“ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีหลัง ได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และนับว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” “ธานินทร์ บูรณมานิต” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกของซีพี ออลล์

สำหรับพรีเซนเตอร์แคมเปญ “อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม” ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนรณรงค์ให้ทุกคนหันมาร่วมลดใช้ถุงพลาสติกว่า “ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวว่าท้องทะเลถูกรบกวนจากขยะพลาสติก สัตว์ทะเลตายเพราะกินพลาสติก ซึ่งเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่ทุกคนจะหันมาร่วมมือกัน โดยเริ่มจากการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ทุกครั้งที่เราไปซื้อของที่เซเว่น อีเลฟเว่น และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก พนักงานจะให้ใบเสร็จที่

มีคำว่า “ขอบคุณที่ไม่รับถุงพลาสติก” และทุกการปฏิเสธถุง 1 ครั้ง จะถูกนำเข้าระบบเพื่อสมทบทุน 20สตางค์ ซึ่งปลายทางของแคมเปญนี้ คือการระดมทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช หลายคนอาจจะมองว่ายอดเงินเพียงแค่ 20 สตางค์นั้นมีมูลค่าน้อย แต่เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และทุกคนที่ร่วมในแคมเปญนี้นอกจากจะได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยคุณหมอ พยาบาล และช่วยผู้ป่วยไปพร้อมกันด้วย

และสิ่งที่ “ตูน บอดี้สแลม” มุ่งหวังนั่นคือ “อยากให้ทุกคนสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มต้นดูแลธรรมชาติ โดยทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในแต่ละก้าวของชีวิต สิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ ประเทศนี้ เพราะพลังเล็กๆ เมื่อรวมตัวกัน มันมีความหมายมากจริงๆ อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อส่งต่อประเทศดีๆ ให้กับลูกหลานของเราได้อาศัยอยู่ต่อไป”

7_29

“ในฐานะผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช ขอขอบคุณเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้จัดแคมเปญที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ขณะนี้โครงสร้างของอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วย และในส่วนของโรงพยาบาลเองก็ได้ร่วมรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยมีการแจกถุงผ้าให้กับคนไข้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา” “อ.ดร.นพ. ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ์ ” ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ ในครั้งนี้

ความเห็นของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่มองว่าการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา แต่การที่ภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันปัญหาขยะและถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยในปี 2560ประเทศไทยมีจำนวนขยะ 27.40 ล้านตัน คิดเป็น 75,000 ตันต่อวัน เฉลี่ยแล้วเราสร้างขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมองว่า ทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งถุงพลาสติกนั้นตนมองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก แต่เมื่อมีการใช้ในปริมาณที่มากจะกลายป็นขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการลดใช้ถุงพลาสติกคงต้องใช้ระยะเวลา แต่เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และการที่เซเว่น อีเลฟเว่น จัดแคมเปญนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากภาคเอกชนมีการทำคู่ขนานไปกับภาครัฐที่มีการออกยุทธศาสตร์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว” “ประลอง ดำรงค์ไทย” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: