ครม.รับทราบมาตราการคุมเข้มป้ายโฆษณา หลังพบทำสถิติอุบัติเหตุสูง

ครม.รับทราบมาตราการคุมเข้มป้ายโฆษณา หลังพบทำสถิติอุบัติเหตุสูง
8 มกราคม 2562 | โดย แฟ้มภาพ
3,351

ครม.รับทราบมาตราการ "ป้ายโฆษณาทางสาธารณะ" ต้องมีเลขทะเบียน-ลดความสว่าง ป้องอุบัติเหตุ อุดช่อง จนท.รัฐ ประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครม. ว่า รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาการสาธารณะ สืบเนื่องมาจากปัญหาปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อมูลจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ขาดสมาธิที่สนใจภาพโฆษณา และจากการวิจัยพบว่า ยังไม่สามารถควบคุมและจัดการติดตั้งป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ได้พบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมในการทุจริตในหลายลักษณะ เช่น เลือกปฏิบัติในการอนุมัติการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ,เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโฆษณาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง จึงทำให้เกิดข้อเสนอและมาตรการป้องกันโดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการระยะเร่งด่วน การติดป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีป้ายเลขทะเบียนควบคุมให้เป็นระบบเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมในการแจ้งป้ายโฆษณาลุกล้ำทางสาธารณะ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบที่กฎหมาย และจัดพื้นที่เฉพาะป้ายโฆษณาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อลดโอกาสเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ส่วนมาตรการเร่ง

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนมาตราการเร่งด่วนระยะที่สอง เป็นมาตรการทางกฎหมายจะมีการกำหนดนิยามคำว่าป้ายโฆษณาชัดเจนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานและกำหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นแสงป้ายโฆษณา ส่วนมาตรการในระยะยาวจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์ติดตั้งป้ายโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสในการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง