ครม. ไฟเขียว 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก วงเงิน 2.4 หมื่นล้าน

ครม. ไฟเขียว 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก วงเงิน 2.4 หมื่นล้าน
8 มกราคม 2562
3,141

ครม. อนุมัติ 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก วงเงิน 2.4 หมื่นล้าน มอบสำนักงบประมาณ พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์​ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี​ ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ประกอบด้วย โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 22.50 กม. ซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกำหนดแผนงานระยะ 5 ปี( 2562 2566 ) กรอบวงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาท โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสกลนคร กำหนดแผนงานระยะ 5 ปี( 2562 - 2566 ) กรอบวงเงินงบประมาณ 1,249 ล้านบาท และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระยะแผนงานดำเนินโครงการ 5 ปี (2562-2566) วงเงินงบประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการ คณะรัฐมนตรี ได้มอบให้ สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน

นอกจากนี้ ได้ให้กระทรวงเกษตรฯ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการโครงการต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง