เอแอลจีคว้าประมูล20ปี บริหารไอซีดีลาดกระบัง

เอแอลจีคว้าประมูล20ปี บริหารไอซีดีลาดกระบัง
8 มกราคม 2562
6,880

กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ แอล จี คว้าประมูลบริหารไอซีดีลาดกระบัง 20 ปี รฟท.เร่งเจรจาสัปดาห์นี้ เสร็จใน 45 วัน ก่อนชง ครม.เห็นชอบลงนามสัญญา คาดวงเงินพัฒนา 4 หมื่นล้านบาท

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง โดยระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน (ซองที่ 3) แล้ว และมีมติให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ชนะการแข่งขันเสนอราคาได้รับสัมปทาน 20 ปี ในการบริหารพื้นที่ไอซีดีลาดกระบัง 647 ไร่ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคในโครงการ

“ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเจรจากับผู้ชนะการประมูล คาดว่าจะเชิญมาต่อรองในสัปดาห์นี้ เพราะเมื่อได้ผู้ชนะแล้วต้องเจรจาต่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ หลังจากนั้นจะร่างสัญญาผลการเจรจาเสนอกระทรวงคมนาคมและสำนักงานอัยการสูงสุดไม่เกิน 45 วัน จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลงนามสัญญา”

ทั้งนี้ ขอบเขตสัมปทานสิทธิที่เอกชนได้รับในสัญญานี้ จะแตกต่างจากสัญญาเดิม เพราะ รฟท.มอบสิทธิให้เอกชนบริหารจัดการพื้นที่ภายในไอซีดี ลาดกระบัง รวมการบริการรับส่งสินค้าในรูปแบบตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ บำรุงรักษาพื้นที่ภายในโครงการ ตลอดจนลงทุนจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ แรงงาน และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งต่างจากเดิมที่ รฟท.บริหารพื้นที่ส่วนกลางเอง โดยการเพิ่มขอบเขตของสัญญาครั้งนี้ เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาบริหารพื้นที่ส่วนกลาง และแก้ไขปัญหาการจราจรได้

นอกจากนี้ มูลค่าโครงการไอซีดีลาดกระบังอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท โดย รฟท.เปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 3 ก.ย.-30 พ.ย.2561 มีเอกชนเพียง 1 รายยื่นข้อเสนอ จากผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 10 ราย คือ กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอเชี่ยนเน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด

(ภาพ-railway.co.th)


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: