กรมทางหลวงชนบท ยันเส้นทางภาคใต้ยังสัญจรได้

กรมทางหลวงชนบท ยันเส้นทางภาคใต้ยังสัญจรได้
5 มกราคม 2562
3,381

กรมทางหลวงชนบท สรุปสถานการณ์พายุปาบึก ยันเส้นทางภาคใต้ยังสัญจรได้

กรมทางหลวงชนบท สรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้ (ช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562) พบถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 สายทาง คือ ภก.4027 แยก ทล. 4031 – สายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ช่วง กม.ที่ 0+200 – 0+220 น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร การสัญจรผ่านได้ ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้เส้นทางด้วยความระมัดระวังแล้ว สำหรับพื้นที่อื่นๆ ยังไม่ได้ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก การสัญจรสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานต่อไป

โดยทางหลวงชนบทมีมาตรเร่งด่วน ได้จัดเวรยาม และชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง วิ่งลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเข้าดำเนินการได้ทันที

ขณะเดียวกัน ได้ให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจรพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 สายทาง ถนนสาย ปน.5053, 2062, 6073, 6074 พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 สายทาง ถนนสาย พท.4001, 4007 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 สายทาง ถนนสาย นศ.3007, 4048, 3005, 3098, 4046 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกจากเส้นทางจราจรแล้ว สามารถสัญจรได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมงแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง