สคร.เผย ลงทุนรัฐวิสาหกิจ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสิ้นปี 61

สคร.เผย ลงทุนรัฐวิสาหกิจ  แรงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสิ้นปี 61
5 มกราคม 2562
5,535

คร.เผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2561 ตั้งแต่ต.ค.60 – พ.ย.61 มีจำนวน 352,466 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของปี 2561 ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน และของปี 2562 ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2561 ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 352,466 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 –พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 13,483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวต่อว่า การเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 39 โดยการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเป็นหลัก ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 จำนวน 249,636 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2562 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 13,483 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการเบิกจ่ายสะสมในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง – บางแค บางซื่อ –ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ของการประปา

ส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 ของการเคหะแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณค่อนข้างต่ำที่ร้อยละ 56 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2561 ให้ได้ตามแผนงานเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สคร. ได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งกำชับให้รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือของปี 2561 เร็วขึ้นด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง